Lektorzy i ministranci


W naszej parafii posługuje 20 ministrantów i lektorów.
Zapraszamy nowych chętnych pragnących pełnić służbę przy Bożym ołtarzu.